Cookies and privacy statement

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.schilderenindedrome.nl

Cookies

Deze site maakt alleen gebruik van functionele cookies.
Met deze cookies worden geen gegevens bewaard die kunnen leiden naar gegevens over natuurlijke personen. Ze zijn er alleen voor het goed functioneren van de site.

Analytics

Deze site gebruikt Google Analytics. Deze 3e partij software is geanonimiseerd.
De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden.
Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt altijd het recht om gestuurde gegevens ongedaan te laten maken of te laten wijzigen. Dat kan door het sturen van een e-mail naar vanerpmarianne@hotmail.com

Hoe lang we jouw data bewaren

De gestuurde gegevens worden 3 jaar bewaard.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verzamelen jouw contact informatie: e-mail adres en e-mail tekst uit de naar de mailbox van vanerpmarinanne@hotmail.com gestuurde berichten. Dit is nodig om met bezoekers te kunnen communiceren via e-mail.

Provider ONE

Deze website wordt gehost bij ONE (www.one.com).
Schildernindedrome.nl heeft bij deze 3e partij de verwerkersovereenkomst getekend.
Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Verwerken, en slechts voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die tussen Partijen nader schriftelijk worden bepaald. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.